IKT pedagógusoknak – már ma is nélkülözhetetlen, holnap létfontosságú…

2017 március 28

Interaktívan, Kreatívan Tanítsanak a pedagógusok!

IKT pedagógusoknak tankönyv letöltése

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) eltökélten és elkötelezetten dolgozik a digitális kompetenciák terjesztésén, s különösen fontosnak tartja, hogy kreatív, az infokommunikáció eszközeit magabiztosan használó pedagógusok vegyenek részt az oktatásban. Az, hogy a tanárok a digitális kornak megfelelő órákat tartsanak, nemcsak saját érdekük, de az országé is: az oktatási rendszer radikális digitalizálásától függ, hogy az oktatásból kikerülő fiatalok milyen szerepet töltenek majd be a munkaerőpiacon – és ettől függ hazánk versenyképessége is.

Az NJSZT az országért felelősséget érző nonprofit tudományos egyesületként kidolgozta az IKT pedagógusoknak modult: korszerű kompetenciát ad át, melyhez ingyenes tananyagot biztosít mindenki számára. A modul a kooperatív oktatás módszertanához szükséges ismereteket foglalja össze: ennek segítségével a hagyományos oktatást és a számítástechnikai eszközök alkalmazását kombináló órát tudnak tartani a pedagógusok, olyan elemekkel többek között, mint az online tesztkészítés, a prezentációkészítés, az oktatási adatbázisok használata vagy az e-Learning.

Nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a Digitális Jólét program egyik alappillérét jelentő Digitális Oktatási Stratégiában (DOS) megfogalmazott oktatási feltételek megvalósuljanak. Az infrastruktúra önmagában nem elég – az NJSZT az igény felkeltésében és az ismeretek átadásában nyújt segítséget.

Hiába van infrastruktúra, hiába lesznek szoftverek és eszközök, az igény és különösen a megfelelő ismeretek hiányában nem fogják tudni megfelelően betölteni azt a feladatot, amely nélkül egyébként öt év múlva már biztos, hogy nem lehet létezni – nyilatkozta korábban Alföldi István, az NJSZT ügyvezető igazgatója. Az igény már létezik, a ma felnövekvő generáció igényli a korszerű oktatási megoldásokat. Számtalan pozitív példa mutatja, hogy az IKT-val támogatott tanórákon a diákok sokkal fogékonyabbak, a hátrányos helyzetű diákok jobban haladnak.

Az NJSZT ingyenesen hozzáférhetővé teszi az IKT pedagógusoknak tankönyvét. A Debrecenben, Győrött, Szolnokon és Budapesten rendezett pilot képzések alapján a program működik és rendkívül sikeres a tanárok körében.

Előnyök a pedagógusok számára

A nem informatika szakos tanároknak szánt IKT pedagógusoknak modult a nemzetközi ECDL Alapítvány által javasolt szempontok alapján az NJSZT dolgozta ki – és ebben a formában világelső a több mint 100 országot számláló ECDL-családban. Az IKT pedagógusoknak modul nagy lehetőség a pedagógusok számára, hogy a kötelező továbbképzés keretében kreditpontokat szerezzenek. Az a pedagógus pedig, aki ECDL-bizonyítvánnyal rendelkezik, automatikusan teljesíti a kötelező 7 éves továbbképzési keretet. Érdemes tehát új ismereteket szerezni – és a meglévő ismeretekről bizonyságot adni – az IKT pedagógusoknak modullal, mellyel egyébként a meglévő ECDL-bizonyítvány is kiegészíthető.

Az IKT pedagógusoknak modult október 15-én – a szombati, áthelyezett munkanapon – vezeti be a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság.

njszt.hu

Comments are closed.