AM5 – Adatbázis-kezelés

2010 január 13

AM5 – Adatbázis-kezelés

AM5 Modul – Adatbázis-kezelés – Haladó szint

Az alábbiakban ismertetjük az AM5 modul (Adatbázis-kezelés, haladó szint) syllabusát, amely a modulra épülő gyakorlati vizsga alapját képezi. Az AM5 modul syllabusa magasabb szintű tudást követel meg, mint az ECDL 4.0 verziójú syllabus 5. modulja (Adatbázis-kezelés). Az AM5 haladó szintű modul feltételezi, hogy a vizsgázó már elsajátította és használni tudja az ECDL 4.0 verziójú syllabus 5. moduljában foglalt követelményeknek megfelelő tudást és képességeket.

A modul célja

Az Advanced adatbázis modul keretében a vizsgázónak számot kell adnia arról, hogy az alapszintet meghaladó módon képes hatékonyan dolgozni egy adatbázis-kezelővel, és képes a program által nyújtott lehetőségek kihasználására. Ismerni kell különböző formátumú adatok importálásának és csatolásának módját, csakúgy, mint aggregáló, keresztáblás és paraméterzett lekérdezések létrehozását. Tudnia kell frissítő-, táblakészítő és hozzáfűző lekérdezéseket létrehoznia, illetve azokkal adatot módosítani, kinyerni, összetett űrlapokat létrehozni és módosítani, az űrlapon számításokat végezni, segédűrlapot alkalmazni. Képesnek kell lennie haladó jelentéseket létrehozni, futóösszeget számolni, egyedi rekordok megjelenését előírni. A vizsgázónak tisztában kell lennie egyszerű automatizálási feladatok megoldásának módjával, makró készítéssel és annak űrlaphoz, jelentéshez, vezérlőelemhez való hozzárendelésével.

Kategória Csoprot Szám Leírás
AM5.1 Táblák tervezése AM5.1.1 Mezők, oszlopok AM5.1.1.1 Mező/oszlop adattípusának megadássa és módosítása: szöveg, memo, hiperlink, pénznem, dátum és idő típusok.
AM5.1.1.2 Szöveges, memo, hiperlink, pénznem, dátum és idő típusok módosításának következményei.
AM5.1.1.3 Mező keresési értékenek megadása, módosítása
AM5.1.1.4 Mezőhöz tartozó érvényesítési szabály megadása, módosítása.
AM5.1.1.5 Mező beviteli maszkjának megadása, módosítása.
AM5.1.1.6 Mező alapértelmezés szerinti értékének megadása, módosítása.
AM5.1.1.7 Kötelezően kitöltendő mezők.
AM5.1.2 Kapcsolatok, illesztések AM5.1.2.1 Érvényes kapcsolatok létrehozásának alapjai.
AM5.1.2.2 Egy-az-egyhez és egy-a-többhöz kapcsolatok létrehozása és módosítása két tábla között.
AM5.1.2.3 Szoros és laza illesztés alkalmazása. Adott tábla két mezőjének illesztése.
AM5.1.2.4 Hivatkozási integritás beállítása
AM5.1.2.5 Kapcsolt rekordok automatikus törlésének beállítása
AM5.1.2.6 Táblák kapcsolása/illesztése lekérdezés tervezésekor.
AM5.2 Lekérdezések tervezése AM5.2.1 Lekérdezés típusok AM5.2.1.1 Tábla adatainak frissítésére alkalmas lekérdezés lérehozása, futtatása.
AM5.2.1.2 Rekordok törlésére alkalmas lekérdezés létrehozása és futtatása.
AM5.2.1.3 A megadott adatok új táblába való mentésére alkalmas lekérdezés létrehozása és futtatása
AM5.2.1.4 Rekordok hozzáfűzése egy táblához lekérdezés segítségével.
AM5.2.2 Lekérdezések AM5.2.2.1 Csoportosítása lekérdezésben.
AM5.2.2.2 Függvények alkalmazása lekérdezésben: sum, avg, count, max, min.
AM5.2.2.3 Kereszttáblás lekérdezés használata.
AM5.2.2.4 Helyettesítő karakterek használata lekérdezésben.
AM5.2.3 Lekérdezés finomítása AM5.2.3.1 Egyező rekordok listázása.
AM5.2.3.2 Nem-egyező rekordok listázása.
AM5.2.3.3 Értékek maximum és minimum értékei lekérdezésben.
AM5.2.3.4 Adat megadás lehetőségének biztosítása (paraméterezett lekérdezés)
AM5.2.3.5 A Null és NOT használata lekérdezésben.
AM5.3 Űrlapok tervezése AM5.3.1 Vezérlőelemek AM5.3.1.1 Kötött és kötetlen vezérlőelemek lérehozása
AM5.3.1.2 Kombinált lista, listapanel, jelölőnégyzet és választókapcsoló létrehozása, szerkesztése.
AM5.3.1.3 Aritmetikai és logikai kifejezések alkalmazása űrlap vezérlőelemein.
AM5.3.1.4 Űrlap vezérlőelemeinek táblázatos elrendezése.
AM5.3.1.5 Adatmező elhelyezése fejlécben, láblécben, csak az első oldalon.
AM5.3.2 Segédűrlapok AM5.3.2.1 Segédűrlap létrehozása és bekötése fő űrlaphoz.
AM5.3.2.2 Segédűrlap forrásának módosítása.
AM5.4 Jelentések tervezése AM5.4.1 Számítások AM5.4.1.1 Aritmetikai és logikai műveleteket végző vezőrlőelemek létrehozása jelentésben.
AM5.4.1.2 Százalékot számító vezérlőelem létrehozása jelentésben.
AM5.4.1.3 Képletek, kifejezések alkalmazása jelentésben, pl. sum, count, avg, max, min, szöveg összefűzés.
AM5.4.1.4 Futó összeg a jelentésben.
AM5.4.2 Bemutatás AM5.4.2.1 Jelentés fejlécében, láblécében, első oldalán megjelenő adatmező beillezstése.
AM5.4.2.2 Csoportonkénti kötelező lapdobás beállításaa.
AM5.5 Makrók AM5.5.1 Rögzítés és hozzárendelés AM5.5.1.1 Egyszerű makró rögzítése (pl. egy űrlap bezárását végzőé)
AM5.5.1.2 Makró futtatása.
AM5.5.1.3 Makró hozzárendelése űrlaphoz, jelentéshez, vezérlőelemhez.
AM5.6 Adatok exportálása, importálása, csatolása AM5.6.1 Adatok menedzselése AM5.6.1.1 Szöveges, táblázatkezelői, csv, dBase, Paradox fájl importálása az adatbázisba.
AM5.6.1.2 Adat exportálása táblázatkezelői , txt, dBase és Paradox formátumú fájlba.
AM5.6.1.3 Külső adat csatolása az adatbázishoz.

Comments are closed.