AM6 – Prezentáció

2010 január 13

AM6 – Prezentáció

AM6 Modul – Prezentáció – Haladó szint

Az alábbiakban ismertetjük az AM6 modul (Prezentáció, haladó szint) syllabusát, amely a modulra épülő gyakorlati vizsga alapját képezi. Az AM6 modul syllabusa magasabb szintű tudást követel meg, mint az ECDL 4.0 verziójú syllabus 6. modulja (Prezentáció). Az AM6 haladó szintű modul feltételezi, hogy a vizsgázó már elsajátította és használni tudja az ECDL 4.0 verziójú syllabus 6. moduljában foglalt követelményeknek megfelelő tudást és képességeket.

A modul célja

Az AM6 Modul (Prezentáció) megköveteli a jelölttől, hogy ismerjen néhány alapvető szempontot, amelyet a bemutatók tervezése előtt és közben figyelembe kell venni. A jelöltnek hatékonyan kell tudnia alkalmazni a kezdő szintet meghaladó módon és ismeretekkel a bemutató–készítő alkalmazást, amelynek eredménye egy haladó szintű bemutató. A jelöltnek ismernie kell az alkalmazásban rejlő lehetőségeket, haladó formázási és elrendezési technikákat alkalmaznia és multimédiás effektusokat használnia. Kidolgozott diagramokat, grafikonokat kell tudnia készíteni, rajz– és képszerkesztői eszközökkel módosítania rajz objektumokat és képeket. Tudnia kell továbbá makrót rögzíteni és alkalmazni.

Kategória Csoport Szám Leírás
AM6.1 Tervezés AM6.1.1 Hallgatóság és környezet AM6.1.1.1 A hallgatóság létszáma, a terem mérete és a világítás figyelembe vétele a prezentáció tervezésekor, úm. szükséges-e mikrofon, projektor, háttér és szöveg kontraszt beállítása az olvashatóság érdekében.
AM6.1.1.2 A hallgatóság összetétele, a téma ismerete, mint a prezentáció tervezését befolyásoló tényezők: az üzenet közvetítése függ a kortól, képzettségtől, foglalkozástól, kulturális háttértől és meghatározza, pédául azt, szükséges-e alapvetőnek tekintett ismertek magyarázatára.
AM6.1.2 Egységesítés AM6.1.2.1 A hallgatóság legtöbbet a képekből, ábrákból, diagramokból ért meg. A bemutató szöveges részének segítenie kell a grafikus információ értelmezését. A grafikus és szöveges információ részletességének mélységét fontos korlátozni és az érthetőséget konzisztens megjelenési felülettel kell támogatni.
AM6.1.2.2 A választott betűszín, alkalmazott színek száma különböző válaszokat válthat ki a hallgatóságból, mint például más-más érzelmi reakciót, a figyelem lehetséges elterelését a lényegi mondanivalóról a túl sok szín használat miatt. Legyünk tisztában a színvakság problémájával.
AM6.1.3 Bemutatás AM6.1.3.1 A prezentáció bemutatásával kapcsolatos néhány lényeges tervezési koncepció, úm. a diáknak logikus rendben kell következniük egymás után, a tartalmat a rendelkezésre álló időhöz kell szabni, figyelembe kell venni azt, hogy várhatóan mennyi ideig tartható fenn a figyelem, gondosokdni kell róla, hogy az egyes diák kellő ideig legyenek láthatók.
AM6.2 Diák AM6.2.1 Beállítás AM6.2.1.1 Új bemutatósablon létrehozása és mentése a következő jellemzőkkel: egyéni háttérkitöltés, logo, felsorolásjelzők közti távolság.
AM6.2.1.2 Diák és teljes bemutatók összefésülése egy létező bemutatóval.
AM6.2.1.3 Szövegszerkesztői vázlat hozzáadása bemutatóhoz.
AM6.2.1.4 Átmenetes háttérkitöltés. anyagminta, mintázat és kép kitöltés egy vagy több diára.
AM6.2.2 Export AM6.2.2.1 Dia mentése megadott helyre gif, jpeg, bmp formátumba.
AM6.3 Képek, ábrák, rajz objektumok AM6.3.1 Manipuláció AM6.3.1.1 Kép konvertálása rajzolt objektummá.
AM6.3.1.2 Dián lévő rajz objektumok csoportosítása, csoport bontása.
AM6.3.1.3 Kép, ábra, rajzolt objektum hátraküldése, előrehozása.
AM6.3.1.4 Kép, ábra, rajzolt objektum pozicionálása a dián vízszintesen és/vagy függőlegesen, megadott koordináták szerint.
AM6.3.1.5 Kijelölt képek, ábrák, rajzolt objektumok diához viszonyított relatív elosztása vízszintesen, ill. függőlegesen.
AM6.3.1.6 Háttér grafika tiltása diára, diákra.
AM6.3.2 Effektusok AM6.3.2.1 Félig áttetsző effektus alkalmazása képre, ábrára, rajzolt objektumra.
AM6.3.2.2 3D effektus alkalmazása rajzolt objektumra.
AM6.3.2.3 Megadott színű árnyék alkalmazása, pozicionálása képre, ábrára, rajzolt objektumra.
AM6.3.2.4 Színátmenetes háttér kitöltés, anyagminta, mintázat, kép kitöltés alkalmazása képre, ábrára, rajzolt objektumra.
AM6.3.2.5 Objektum formai beállításainak másolása egy másik objektumra.
AM6.3.3 Képek szerkesztése* AM6.3.3.1 Kép színmélységének módosítása: 4 bit, 8 bit, 24 bit.
AM6.3.3.2 Kép területéről való levágás és arányos újraméretezése.
AM6.3.3.3 Kép forgatása, tükrözése.
AM6.3.3.4 Különféle lehetséges effektusok alkalmazása egy képre, úm. inverz, blurred, sharpened, stained glass, embossed, stb.
AM6.3.3.5 Kép konvertálása szürke átmenetes és fekete-fehér formátumba.
AM6.3.3.6 Kép konvertálása adott fájlformátumba, pl. bmp, gif, jpeg formátumba.
AM6.4 Diagram/grafikon AM6.4.1 Diagram/grafikon használata AM6.4.1.1 Vegyes diagram/grafikon (vonal – oszlop) létrehozása.
AM6.4.1.2 Diagram/grafikon típusának módosítása: oszloposról vegyesre (vonal – oszlop).
AM6.4.1.3 Diagram stílusának módosítása megadott nevű egyedi stílusúra. Adott adatsor típusának módosítása.
AM6.4.1.4 Értéktengely (y-tengely) beosztásának módosítása: minimum, maximum érték megjelenítése, fő osztásjelölők beállítása.
AM6.4.1.5 Az y-tengelyen megjelenő értékek mellett a száz, ezer és millió szavak megjelenítése az adatforrás módosítása nélkül.
AM6.4.2 Folyamatábra AM6.4.2.1 Folyamatábra rajzolása a beépített folyamatábra funkciókkal és más rajz eszközökkel.
AM6.4.2.2 Folyamatábra alakzatok módosítása, törlése folyamatábrában.
AM6.4.2.3 Folyamatábra alakzatok közti összekötők típusának módosítása.
AM6.5 Multimédia AM6.5.1 Hang, videó AM6.5.1.1 Hangok hozzárendelése animációhoz, automatikus időzítéssel.
AM6.5.1.2 Mozgóképek hozzárendelése animációhoz, automatikus időzítéssel.
AM6.5.2 Animáció AM6.5.2.1 Animált objektumok megjelenítése kattintásra, adott idő letelte után, automatikusan.
AM6.5.2.2 Animációk sorrendjének módosítása egy dián.
AM6.5.2.3 Automatikus beállítások, amelyekkel elérhető, hogy a felsorolások és rajz objektumok az animációt követően színt váltsanak.
AM6.5.2.4 Diagram animálás adatsoronként, kategóriánként, elemenként.
AM6.6 Bemutatók vezérlése AM6.6.1 Vetítés irányítása AM6.6.1.1 Diaelemekhez interakciós beállítás rendelése: adott diára, diasorra, bemutatóra, file-ra, URL-re való ugrás.
AM6.6.1.2 Diaelemehez rendelt interakciós beállítás módosítása: adott diára, diasorra, bemutatóra, file-ra, URL-re való ugrás.
AM6.6.1.3 Időzítés beállítása, törlése diaáttűnéshez.
AM6.6.1.4 Bemutató lejátszásának végtelenítése, végtelenítési beállítás törlése.
AM6.6.1.5 Diák továbbítása manuálisan, időzítéssel (ha van), animációkkal (ha van), animációk nélkül.
AM6.6.2 Egyéni diasor AM6.6.2.1 Egyéni diasor készítése.
AM6.6.2.2 Egyéni diasor szerkesztése.
AM6.6.2.3 Egyéni diasor vetítése.
AM6.7 Külső adatforrások AM6.7.1 Csatolás AM6.7.1.1 Szöveg csatolása dokumentumból, tartomány csatolása munkalapról, táblázatkezelővel készült diagram csatolása és objektumként való megjelenítése a dián.
AM6.7.1.2 Bemutatóhoz csatolt adatok frissítése, módosítása.
AM6.7.1.3 Csatolt objektum konvertálása beágyazott objektummá.
AM6.7.1.4 Képfájl beillesztése fájlból, kép csatolás fájlhoz.
AM6.8 Makrók AM6.8.1 Rögzítés, hozzárendelés AM6.8.1.1 Egyszerű makró rögzítése, pl. animációs hatás egy képhez vagy rajz objektum átméretezése vagy szöveg formázása.
AM6.8.1.2 Makró futtatása.
AM6.8.1.3 Makró hozzárendelése eszköztár egyéni ikonjához.

*: Az ebbe a csoportba tartozó feladatoknál szükséges lehet külön kép– v. fotó–szerkesztő alkalmazásra.

Cimkék: ,

Comments are closed.