Az IT biztonság és az e-aláírás ECDL modulok aktualitásáról

2017 március 28

Az IT biztonság modul bevezetésének, illetve a már létező e-aláírás modulnak különös aktualitást ad az április 25-én napvilágot látott 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról. A törvény ugyanis kimondja:
„A nemzet érdekében kiemelten fontos – napjaink információs társadalmát érő fenyegetések miatt – a nemzeti vagyon részét képező nemzeti elektronikus adatvagyon, valamint az ezt kezelő információs rendszerek, illetve a létfontosságú információs rendszerek és rendszerelemek biztonsága. Társadalmi elvárás az állam és polgárai számára elengedhetetlen elektronikus információs rendszerekben kezelt adatok és információk bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának, valamint ezek rendszerelemei sértetlenségének és
rendelkezésre állásának zárt, teljes körű, folytonos és a kockázatokkal arányos védelmének biztosítása, ezáltal a kibertér védelme.”

2. § (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:
a) a központi államigazgatási szervekre, a Kormány és a kormánybizottságok kivételével,
b) a Köztársasági Elnöki Hivatalra,
c) az Országgyűlés Hivatalára,
d) az Alkotmánybíróság Hivatalára,
e) az Országos Bírósági Hivatalra és a bíróságokra,
f ) az ügyészségekre,
g) az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalára,
h) az Állami Számvevőszékre,
i) a Magyar Nemzeti Bankra,
j) a fővárosi és megyei kormányhivatalokra,
k) a helyi és a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületének hivatalaira, a hatósági igazgatási
társulásokra,
l) a Magyar Honvédségre.
Az IT biztonság és az e-aláírás ECDL modulok a törvényben megfogalmazott alapelvek mentén olyan ismeretekről nyújtanak nemzetközileg is elismert tanúsítványt, amelyek egyrészt jó alapot nyújtanak a törvényben meghatározott célcsoportok felkészítéséhez; másrészt a hétköznapi ember számára lehetővé teszik a biztonságos számítógép- és internethasználatot.
Az IT biztonság modulról az ECDL vizsgaközpontok Országos Fórumán Erdősi Péter Máté, a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség (MELASZ) alelnöke tartott előadást, amelynek nyomán számos ECDL központ már a helyszínen jelezte érdeklődését a modul bevezetése iránt. Az első, pilot képzés a leendő vizsgáztatók számára 2013 júniusában lesz. A modul felnőttképzési akkreditációja folyamatban van.
A képzéseket elsősorban digitális írástudóknak ajánljuk, vagyis olyanoknak, akik az ECDL Operációs rendszerek és Internet és kommunikáció modulját teljesítették, vagy legalább ezzel egyenértékű tudásuk van.
Tanfolyamkora a kijelölt ECDL vizsgaközpontokban lehet jelentkezni. Elektronikus aláírás tanfolyamokra már most is fogadnak jelentkezőket, az első IT biztonság képzésekre pedig várhatóan idén nyártól lesz lehetőség jelentkezni az NJSZT-nél (ecdl@njszt.hu ), illetve a modult addigra bevezetett ECDL központoknál.

Mit nyújt az IT biztonság ECDL modul?

A nemzetközi ECDL alapítvány által meghatározott követelmények alapján az ECDL IT-biztonság modulvizsgát sikeresen teljesítő vizsgázók képesek:

  • megérteni és azonosítani a napi szintű infokommunikációs eszközhasználat alapjául szolgáló legfontosabb fogalmakat;
  • megfelelő technikákat és alkalmazásokat használni a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartására;
  • biztonságosan és megbízhatóan használni az internetet;
  • megfelelően kezelni az adatokat és az információkat;
  • megérteni az információk és adatok védelmének fontosságára, a fizikai biztonságra, személyes adatok védelmére és eltulajdonításának megakadályozására vonatkozó kulcsfogalmakat;
  • megvédeni a számítógépet, eszközöket vagy hálózatot a rosszindulatú programoktól és jogosulatlan hozzáférésektől;
  • megérteni a hálózati típusokat, a kapcsolatok formáit és a hálózat-specifikus témákat, beleértve a tűzfalakat;
  • biztonságosan böngészni a World Wide Web-en és biztonságosan kommunikálni az interneten;
  • megérteni az e-mailekre és azonnali üzenetküldőkre vonatkozó biztonsági kérdéseket;
  • biztonságosan és megfelelően menteni és visszaállítani az adatokat.
Mit nyújt az e-aláírás ECDL modul?

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság által kidolgozott elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás ECDL modul célja, hogy egyrészt közérthető, átfogó elméleti tudásanyagot adjon az információs társadalomban egyre nélkülözhetetlenebb elektronikus hitelességgel, a hiteles digitális információval, dokumentumokkal kapcsolatban, másrészt ennek gyakorlati oldalát is bemutatva megtanítsa, hogyan kell elektronikus aláírást készíteni, aláírt dokumentumokat ellenőrizni, kezelni, megőrizni a leggyakrabban használt alkalmazások segítségével.

Az elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás ECDL modul célcsoportját szűkebb értelemben azok a munkavállalók, vállalkozók, egyéni felhasználók jelentik, akik elektronikus dokumentumokat kezelnek, elektronikus úton végzik üzleti tevékenységüket, és a napi munkavégzésükhöz szükséges, hogy tisztában legyenek ennek fogalomrendszerével, technikai megoldásaival. Tágabb értelemben azonban a modul elvégzése hasznos lehet mindazoknak, akik a digitális írástudás átlagosnál magasabb szintjére szeretnének eljutni, és a minket körülvevő világra mindinkább jellemző elektronikus írásbeliség elméleti hátterét szeretnék megérteni, és azt készség szinten is el szeretnék sajátítani.

Comments are closed.